ŠTATÚT SÚŤAŽE

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

1. Organizátor jednotlivých súťaží (ďalej len „Organizátor“)

Orangewood s.r.o., Majoránová 53, 821 07 Bratislava

IČO: 50 847 724
IČ DPH: SK2120513131

Zapísaný: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro a vložka císlo 119581/B

Mail: info@leonfish.sk
Tel.č.: +421-044/552 22 26

2. Súťaže a termíny konania súťaží

a) všeobecné kampane - na svojej webovej stránke – www.leonfish.sk, alebo na svojej oficiálnej fanúšikovskej stránke www.facebook.com/LeonFish.sk (ďalej len „Facebook stránka“) pravidelne uskutočňujeme a vyhlasujeme rôzne súťaže. V termíne od oficiálneho vyhlásenia súťaže až po jej ukončenie je možné prihlásiť sa do súťaže

b) koleso štastia s rybkou LEON - možnosť vytočiť si zľavu na ďalší nákup na kolese štastia s rybkou LEON. Koná sa nepravidelne a vyhlásenie kampane, t.j. obdobia pre možnosť získania zliav je vyhlásené na Facebook stránke. Vytočená výhra/zľava sa zasiela mailom individuálne na uvedený mail pred roztočením kolesa a výhru/zľavu je možné uplatniť pri ďaľšom nákupe na našom eshope v termínoch uvedených pri vyhlásení kampane

c) výhra pre nakupujúcich - koná sa pravidelne a vyhlásenie kampane, t.j. obdobia pre získanie konkrétnej výhry je vyhlásené na Facebook stránke. Každá zrealizovaná objednávka na našom eshope v termínoch uvedených pri vyhlásení kampane je zaradená do zlosovania o výhru

3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

  • Účastníkom súťaže môžu byť len fyzické osoby
  • Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec, alebo konateľ spoločnosti Orangewood s.r.o (vrátane ich rodinných príslušníkov)

4. Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil niektoré z podmienok alebo ich kombináciu, resp. kroky, podľa typu súťaže a to:

  • lajkol našu Facebook stránku
  • zdieľal príspevok – z našej Facebook stránky
  • komentoval príspevok na našej Facebook stránke
  • vyplnil aj slovne hodnotenie zaslaného dotazníka spokojnosti s nákupom z Heureka.sk
  • roztočil koleso šťastia s rybkou LEON – na našej webovej stránke – www.leonfish.sk
  • zrealizoval nákup na našom eshope www.leonfish.sk

5. Výhra

Výhru v súťaží vopred určuje, alebo oznamuje spoločnosť Leonfish s.r.o na svojej webovej stránke - www.leonfish.sk, alebo na svojej oficiálnej fanúšikovskej stránke www.facebook.com/LeonFish.sk.

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Losovanie výhercu/výhercov prebehne žrebovaním, pričom žrebovanie bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po skončení času konania súťaže.

Jednotlivé výhry alebo víťaz bude zverejnený. Zároveň výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku, alebo e-mailom. Prípadne výherca cez Facebook stránku bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy na e-mail: info@leonfish.sk  za účelom zaslania výhry.

Výherca bude kontaktovaný do dvoch (2) kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do dvoch (2) dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie už neopakuje.

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude uložená na výdajnom mieste Organizátora pre osobný odber v predajni v Liptovskom Mikuláši v trvaní 14 dní. Pri zaslaní výhry poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora sa doručujú iba výhry s adresou pre doručenie na území Slovenskej republiky.

8. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov a tieto podmienky nájdete na našej stránke: www.leonfish.sk/ochrana-osobnych-udajov  

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži na FaceBook stránke zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 20.03.2024

Vernostný systém

Vernostný systém

Náš vernostný systém Vám ponúka možnosť využiť zľavu 10% z predchádzajúcich nákupov.

Široká ponuka

Široká ponuka

Tisíce produktov reálne skladom pripravené k okamžitému expedovaniu.

Špeciálne akcie

Špeciálne akcie

Pre našich zákazníkov pripravujeme počas celého roka zaujímavé zľavy na vybrané produkty a súťaže.

Doprava zdarma nad €89

Doprava zdarma nad €89

Pri nákupe nad 89 € neuhrádzate dopravu, ľubovoľne zvolenú dopravu máte od nás zdarma.